Sieci Mesh (siatka) i tradycyjne sieci radiowe różnią się pod wieloma względami, zarówno pod względem architektury, jak i zastosowań. Oto porównanie obu typów sieci:

Architektura:

 1. Sieci Mesh:
  • Mesh Topology: Sieć Mesh składa się z węzłów, które są połączone bezpośrednio lub pośrednio ze sobą, tworząc gęstą siatkę połączeń.
  • Self-Healing: W przypadku awarii węzeł Mesh może automatycznie szukać nowych ścieżek komunikacyjnych, aby utrzymać połączenie. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić Folia Celulozowa
 2. Tradycyjne sieci radiowe:
  • Point-to-Point lub Point-to-Multipoint: Te sieci radiowe składają się z pojedynczych punktów nadawczo-odbiorczych, które łączą się z innymi punktami w sposób punkt-punkt lub punkt-wiele punktów.

Właściwości:

 1. Sieci Mesh:
  • Samoregulacja: Węzły w sieci Mesh są zazwyczaj samoregulujące, co oznacza, że mogą dostosowywać swoje parametry transmisyjne w celu optymalizacji wydajności.
  • Skalowalność: Możliwość dodawania nowych węzłów do sieci bez większych przeszkód, co sprawia, że sieci Mesh są skalowalne.
 2. Tradycyjne sieci radiowe:
  • Prostota: Zazwyczaj są prostsze w konfiguracji i zarządzaniu niż sieci Mesh.
  • Specjalizacja: Często są projektowane do konkretnych zastosowań, na przykład punktów dostępowych w sieci WLAN.

Zastosowania:

 1. Sieci Mesh:
  • Wiele-hopowe sieci: Idealne do zastosowań, w których istnieje potrzeba komunikacji między wieloma węzłami w różnych miejscach, na przykład w sieciach miejskich lub przemysłowych.
  • Elastyczne sieci: Nadają się do zastosowań w środowiskach, w których topologia sieci może się często zmieniać, na przykład w sieciach bezprzewodowych w budynkach lub na placach budowy.
 2. Tradycyjne sieci radiowe:
  • Punkt do punktu: Wykorzystywane tam, gdzie istnieje potrzeba komunikacji między dwoma punktami bez potrzeby połączenia z innymi węzłami.
  • Zastosowania specjalistyczne: Na przykład sieci radiowe stosowane w telekomunikacji lub w przemyśle.

Wybór:

 • Sieci Mesh są często preferowane w środowiskach, w których istnieje potrzeba elastyczności, samoregulacji i możliwości łatwego rozbudowywania sieci. Są także stosowane w zastosowaniach, w których tradycyjne sieci radiowe mogą napotykać problemy z zakłóceniami lub niestabilnością połączeń.
 • Tradycyjne sieci radiowe nadają się do bardziej konkretnych zastosowań, gdzie wymagana jest stała i niezawodna łączność między punktami, na przykład w zastosowaniach telekomunikacyjnych lub infrastrukturalnych.

Ostateczny wybór zależy od konkretnych wymagań i charakterystyki danego środowiska czy aplikacji.

3.5