Prijevoz pokojnika iz Hannovera u Njemačkoj uključuje nekoliko koraka i razmatranja. Evo kompletnih detalja:

Kontaktirajte pogrebnu kuću ili mrtvačnicu: Prvi korak je kontaktiranje lokalne pogrebne službe ili mrtvačnice u Hanoveru. Oni imaju iskustvo u rukovanju aranžmanima za prevoz pokojnika i mogu vas voditi kroz proces.


Navedite potrebne informacije:

Kada kontaktirate pogrebno poduzeće, morat ćete im dati detalje kao što su ime pokojnika, lokacija na kojoj se trenutno nalazi (npr. bolnica, prebivalište) i odredište na koje će biti prevezeni.


Organizirajte prijevoz:

Pogrebno društvo će se pobrinuti za prijevoz pokojnika. Ovo može uključivati koordinaciju sa transportnom službom koja je specijalizovana za transport ljudskih ostataka.
Odaberite način prijevoza: Ovisno o udaljenosti i drugim faktorima, možda ćete imati opcije kako će pokojnik biti prevezen. Uobičajene opcije uključuju kopneni transport (pogrebna kola ili hitna pomoć) ili zračni prijevoz (repatrijacija avionom).


Pribaviti potrebnu dokumentaciju:

Mogu postojati pravni i administrativni zahtjevi za transport ljudskih ostataka, posebno preko međunarodnih granica. Pogrebno društvo će vam pomoći da dobijete potrebnu dokumentaciju, kao što su smrtovnica i dozvole za prevoz.


Koordinirajte s vlastima:

Ako prijevoz uključuje prelazak međunarodnih granica, morat ćete koordinirati sa odgovarajućim vlastima, kao što su carinici i službenici za imigraciju. Pogrebno društvo može pomoći da se olakša ovaj proces.


Uzmite u obzir kulturne i vjerske običaje: Ako je pokojnik imao specifična kulturna ili vjerska uvjerenja u vezi sa sahranom ili pogrebnim obredima, obavijestite ih pogrebnom zavodu kako bi mogli napraviti odgovarajuće aranžmane.


Osigurajte pravilno rukovanje i njegu:

Tokom cijelog procesa transporta, pogrebno društvo će osigurati da se s pokojnikom postupa dostojanstveno i pažljivo, poštujući sve relevantne protokole i propise.
Aranžmani konačnog odredišta: Kada pokojnik stigne na svoje konačno odredište, mogu se dogovoriti za sahranu, kremaciju ili druge pogrebne usluge prema željama porodice.


Komunicirajte sa porodicom i zainteresovanim stranama:

Obaveštavajte članove porodice i druge zainteresovane strane tokom procesa transporta, obezbeđujući ažuriranja i rešavajući sve probleme koje mogu imati.
Neophodno je blisko sarađivati sa pogrebnim zavodom ili mrtvačnicama kako bi se osiguralo da se transport pokojnika obavlja sa osjetljivošću, profesionalnošću i poštovanjem svih zakonskih zahtjeva.