Katolla tehdyt aurinkovoimat varjostavat varmasti alan tulevaisuutta. Monet hallitukset ja laitokset ovat ottaneet käyttöön tai ehdottaneet käytäntöjä, jotka vähentävät kannustimia kattojen aurinkosähköasennuksiin tai määräävät aurinkoenergian käyttäjille lisämaksuja. Nämä tukahduttamistoimet johtuvat usein huolista aurinkoenergian vaikutuksista perinteisiin sähköyhtiöiden liiketoimintamalleihin sekä verkon vakauteen ja tuloihin. Lisätietoja on osoitteessa aurinkopaneelit turku

Tässä on muutamia tapoja, joilla nämä tehoiskut voivat vaikuttaa alan tulevaisuuteen:

Vähentyneet kannustimet: Hallitukset voivat vähentää tai poistaa tukia, verohelpotuksia tai syöttötariffeja kattoon asennetuille aurinkosähköasennuksille, mikä tekee talonomistajille ja yrityksille vähemmän houkuttelevaa investoida aurinkoenergiaan.


Nettomittauksen muutokset: Nettomittauskäytäntöjä, joiden avulla aurinkoenergian käyttäjät voivat myydä ylimääräistä energiaa takaisin verkkoon vähittäishintaan, voidaan pienentää tai korvata epäedullisemmilla järjestelyillä, mikä vähentää kattoaurinkoenergian taloudellisia hyötyjä.


Lisämaksut ja -määräykset: Palveluyritykset voivat periä maksuja tai ottaa käyttöön lainsäädännöllisiä esteitä, jotka kohdistuvat erityisesti kattojen aurinkoenergian käyttäjiin, kuten kiinteitä maksuja tai yhteenliittämisvaatimuksia, mikä voi lisätä aurinkojärjestelmien asennuksen alkukustannuksia ja monimutkaisuutta.


Epävarmuus ja epävakaus: Jatkuvat muutokset politiikoissa ja määräyksissä luovat epävarmuutta sijoittajille, asentajille ja kuluttajille, mikä vaikeuttaa kattojen aurinkohankkeiden luotettavuutta suunnittelemista ja investointeja.


Markkinoiden pirstoutuminen: Epäjohdonmukaiset politiikat eri alueilla voivat johtaa markkinoiden pirstoutumiseen, haitata kattojen aurinkoenergiateollisuuden kasvua ja rajoittaa mittakaavaetuja.
Näistä haasteista huolimatta kattojen aurinkoenergiateollisuus jatkaa innovointia ja sopeutumista.

Teknologiset edistysaskeleet, aurinkopaneelien ja energian varastoinnin kustannusten lasku sekä lisääntyvä tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja energiariippumattomuudesta ohjaavat kasvua monilla alueilla. Lisäksi edunvalvonta ja sidosryhmien välinen yhteistyö voivat auttaa poistamaan sääntelyesteitä ja edistämään kattojen aurinkoenergian leviämistä.